เอกสารที่ต้องเตรียมในการเปิดพอร์ตหุ้นเวียดนาม กับ โบรกเกอร์ HSC ของเวียดนาม

 เอกสารที่ต้องเตรียมในการเปิดพอร์ตหุ้นเวียดนาม  กับ โบรกเกอร์ HSC ของเวียดนาม (  ดูรายละเอียดโบรกเกอร์ HSC ได้ที่ เว็ปไซต์ www.hsc.com.vn/en ) 1.หนังสือรับรอง สำเนาพาสปอร์ต    ต้องได้รับการรับรองจาก  สถานทูตเวียดนาม จำนวน 6ชุด 2 .กรอกเอกสารให้ครบสมบูรณ์ เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกับ More info

How to open stock account in Vietnam from aboard

Trading guidelines for derivatives market in Vietnam

How to invest in Vietnam’s stock market

Things the foreigner need to know before opening a stock account for in Vietnam

en English