เอกสารที่ต้องเตรียมในการเปิดพอร์ตหุ้นเวียดนาม กับ โบรกเกอร์ HSC ของเวียดนาม

Ngày đăng December 10, 2018

 เอกสารที่ต้องเตรียมในการเปิดพอร์ตหุ้นเวียดนาม  กับ โบรกเกอร์ HSC ของเวียดนาม ดูรายละเอียดโบรกเกอร์ HSC ได้ที่ เว็ปไซต์ www.hsc.com.vn/en )

1.หนังสือรับรอง สำเนาพาสปอร์ต    ต้องได้รับการรับรองจาก  สถานทูตเวียดนาม จำนวน 6ชุด

2 .กรอกเอกสารให้ครบสมบูรณ์ เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกับ ธนาคารBIDV ประเทศเวียดนาม (ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาของเวียดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam)
(ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.bidv.com.vn/default.aspx?lang=en-US )

เอกสารที่ใช้สำหรับเปิดบัญชีธนาคารกับ ธนาคาร BIDV ของเวียดนาม

เนื่องจากกฎหมายเวียดนามในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น  จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารก่อน   ซึ่งธนาคาร BIDV เป็นเพียงธนาคารเดียวที่สามารถ    เปิดบัญชีให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ  เพื่อใช้สำหรับการโอนเงินได้

โดยเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

– 01 BIDV Account Opening Contract
– 01 Commitment of using FPI
– 01 PL1 _AUTHORIZED TRANSACTIONS FROM THE ACCOUNT
– 02 notarized copies of the passport

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://vnstockmarket.net/analysis-report/

3.กรอกเอกสารให้ครบสมบูรณ์เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทางโบรกเกอร์ HSC

โดยทาง HSC จะช่วยท่านในการเปิดบัญชีธนาคาร     เมื่อท่านต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทาง HSC

– 02 Account Opening Agreement and Services Registration
– 02 Securities Trading code Application form
– 02 Power of Attorney
– 04 notarized copies of the passport

*หมายเหตุ   การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์นี้   ดำเนินการภายใต้กฏหมายประเทศไทยและประเทศเวียดนาม   และกฏหมายป้องกันการฟอกเงิน

 

Watcharapong Sri

en English